Chcete získávat
odborné zkušenosti
v zahraničí?

Zapojte se do našeho
studijního programu
Erasmus+

Informace o počtu absolventů stáží Erasmus+

Stáž absolvovalo:

250

Krátkodobá mobilita

11

Dlouhodobá mobilita (Erasmus PRO)

38

Profesní rozvoj pracovníků (Učitelé)

SOŠ J. Sousedíka Vsetín začínala s mobilitami žáků již v roce 2006 s jedním partnerem v Německu, kde založila pevný základ stále trvající kvalitní spolupráce. Později se stáže začaly úspěšně realizovat také v Anglii a v Portugalsku. Zásadní úspěch těchto mobilit je především v přímém dopadu u absolventů konkrétních stáží, kteří se díky novým zkušenostem a lepší jazykové dovednosti lépe uplatňují na trhu práce. Kvalita obsahu je zajišťována systémem ECVET.

Od roku 2017 škola přiřadila k projektům mobilit žáků Erasmus+ Profesní rozvoj pracovníků a aktivně se zapojila do Sítě Euro učňů ČR. Euro učni svou školu a ČR representují na různých evropských setkáních. Od roku 2018 se aktivity rozšířily také o dlouhodobé stáže Erasmus Pro, určené absolventům školy. Výčtem těchto činností je naplňován Strategický rozvoj školy, jehož jedním z cílů je podpora odborného vzdělávání žáků, učitelů i publicita školy.

Na základě kvalitních výsledků v rámci mobilit KA1, byl schvalovací komisí programu Erasmus+  udělen organizaci VET Mobility Charter, pro období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020 (Číslo akreditace: 2016-1-CZ01-KA109-024373).

Svůj úspěch škola SOŠ J. Sousedíka znásobila a stala se opakovaným držitelem Akreditace Erasmus+ (Číslo akreditace: 2021-1-CZ01-KA120-VET-000043340) pro období 1. 2. 2022 – 31. 12. 2027. Toto ocenění potvrzuje vysokou kvalitu realizovaných stáží a jejich celkový způsob řízení v rámci Mobilit jednotlivců (KA1).

Aktuality

Před výjezdové setkání koordinátorů a účastníků mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání

Před výjezdové setkání koordinátorů a účastníků mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání

  Čtyřdenní mezinárodní setkání mělo následující obsah:   Informace zaměstnanců DZS k Výzvě 2022 Odborné...

zobrazit více
Erasmus Days 2022 - oslavy 35.výročí

Erasmus Days 2022 - oslavy 35.výročí

Vážení žáci, učitelé, přátelé školy,  v letošní školním roce se naše...

zobrazit více
Pozvánka na na slavnostní zakončení projektů - stáže z Německa Erasmus+ (Výzva 2020 a Výzva 2022)

Pozvánka na na slavnostní zakončení projektů - stáže z Německa Erasmus+ (Výzva 2020 a Výzva…

Vážení stážisté, rodiče, kolegové a přátelé školy, přijměte srdečné pozvání na...

zobrazit více
zobrazit všechny aktuality

Financováno z prostředků EU

Founded by EU

Partneři

DZS Erasmus+ EuroApprecintes europass Vet Mobility Charter

Zahraniční partneři

fuu-sachsen braga-mob