Erasmus+ / Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2022

 Za poznáním s Erasmem  - v rámci projektu Erasmus+, V 2022 rozvíjeli své odborné kompetence čtyři pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v Portugalsku

Profesní rozvoj pracovníků – Výzva 2020

V rámci projektu Stážistou s Erasmem,  rozvíjeli své odborné kompetence v Německu a Potugalsku  odborní učitelé SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, včetně jejich ředitele školy.