O Erasmu+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další.

Projekty se realizují v pěti oblastech vzdělávání:
  • Školní vzdělávání
  • Neformální vzdělávání mládeže
  • Odborné vzdělávání a příprava
  • Vysokoškolské vzdělávání
  • Vzdělávání dospělých

Více na: