VET Mobility Charter

Certifikát Vet Mobility Charter podporuje poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a další organizace působící v odborném vzdělávání a přípravy, které chtějí organizovat aktivity v oblasti vzdělávací mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Tímto certifikátem je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, stáží a dlouhodobých pobytů (ErasmusPro), hostujících odborníků a dalších.

Zúčastněné organizace prostřednictvím svých činností aktivně podporují inkluzi a rozmanitost, environmentální udržitelnost a digitální vzdělávání. Instituce využívají specifické možnosti financování, které program pro tyto účely nabízí, zvyšují povědomí mezi účastníky, sdílí  osvědčené postupy a volí vhodné návrhy pro své aktivity.

Účelem mobilit financovaných z programu Erasmus+ je poskytnout jednotlivcům příležitosti k učení a podpořit internacionalizaci a institucionální rozvoj poskytovatelů odborného vzdělávání.

Certifikace podporuje provádění doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě a prohlášení z Osnabrücku a Evropskou agendu dovedností a rovněž přispívá k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání  s cílem: Zlepšit kvalitu počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Akreditace se uděluje na celé programové období.

Více na: https://www.dzs.cz/

VET Mobility Charter (Výzva 2021)

Číslo akreditace: 2021-1-CZ01-KA120-VET-000043340

Opakovaným úspěchem naší organizace je obhájení Akreditace Erasmus+ pro období 1. 2. 2022 – 31. 12. 2027. Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě je určen těm školám, jež v minulosti kvalitně organizovaly projekty zahraničních praxí, sestavili Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit.  

Získáním této Akreditace Erasmus+ jsou nám uznány vysoké kvality našich stáží jak žáků a učitelů, tak i absolventů školy (E PRO), dále pak aktivity v oblasti Sítě Euroučňů ČR, celkový způsob řízení programu KA 120 – VET a v neposlední řadě i širší úsilí vedení školy a projektových pracovníků o rozvoj oblasti odborného vzdělávání. 

VET Mobility Charter (Výzva 2016)

Číslo akreditace: 6-1-CZ01-KA109-024373

Na základě výsledků hodnocení a jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava byl naší organizaci udělen Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (Erasmus+ VET Mobility Charter) pro období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020.