Rok výzvy: 2016

Rok výzvy: 2016
Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA102-022911
Název projektu: S Erasmem + za ECVETY
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2016
Dokončení: 31/05/2017
Délka projektu (v měsících): 12
Přidělený grant: 68 006 €

Souhrnná informace o projektu:

Projektem " S Erasmem+ za ECVETY", se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do aktivity KA1, evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a vytyčuje si několik cílů. Projekt vychází z pedagogických dokumentů, je tvořen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, se školními vzdělávacími programy, v návaznosti na profesní rozvoj kompetencí jednotlivých řemeslných oborů.

Evropskou hodnotu projektu tvoří osvědčení Europassu – mobility a ECVET, které přispějí k přenosu uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu mobility. Žáci obdrží zároveň Osvědčení o absolvování odborné zahraniční stáže - certifikáty zahraničního partnera F+U Sachsen gGmbH a Tellus Group. Přidanou hodnotou u učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel bude navíc získání mezinárodního řidičského oprávnění Obsluha vysokozdvižných vozíků, dle ČSN 26 88 05 Zákoníku práce v § 134b. Očekáváme, že všechna osvědčení napomohou stážistům k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí a dovedností žáků, jejich konkurenceschopnost na trhu práce, prevence v nezaměstnanosti absolventů škol, zvýšení šancí pro uplatnění se na evropském trhu práce pomocí ECVET a podpoření motivace žáků ke studiu řemeslných oborů. Operativním cílem žadatele je udržet zájem o řemeslo, zviditelnit, zatraktivnit rukodělné obory, přenést a začlenit odborné poznatky do výuky.

Do Anglického Plymouth vycestuje na podzim roku 2016 v jednom běhu 12 studentů oboru Mechanik seřizovač, kde se v tréninkovém centru naučí navrhovat součástky za pomocí programovacího softwaru v 2D a 3D zobrazení. Stážisté budou obsluhovat a programovat NC a CNC obráběcí stroje s výsledným zhotovením součástky dle výkresu.

Stáž v Německu F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz je plánována na jaro 2017 pro jeden běh, kde vycestuje18 žáků, z toho 12 učňů oboru Mechanik opravář motorových vozidel a 6 studentů Gastronomie. Mechanici opraváři motorových vozidel se naučí seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, budou zjišťovat závady a kontrolovat technický stav vozidel, seznámí se s funkcí týkající se měření emisních hodnot a komunikací s pamětí závad řídící jednotky motoru. Gastronomové budou pracovat v saských restauracích, naučí se připravovat typické německé pokrmy, poznají nové moderní technologie gastronomického provozu, seznámí se s výrobními postupy tradičních saských jídel, získají praktické poznatky a dovednosti, naučí se komunikovat s odborníky zahraničního provozu.

Stážisté jmenovaných řemesel budou žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků.

Naši stážisté budou respektovat a dodržovat bezpečnost práce, seznámí se s organizací práce německých a anglických odborníků, uplatní odbornou terminologií, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborných i komunikačních, budou vedeni k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci.
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín s oběma zahraničními partnery intenzivně spolupracuje, vzájemně se strany uznávají jako partneři na základě dřívějších Memorand o porozumění, mají společné vzájemné dohody, domluvili se na kritériích a postupech pro zajištění kvality, hodnocení a uznávání výsledků učení ECVET získaných během studijního pobytu v zahraničí.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.