Rok výzvy: 2019

Rok výzvy: 2019
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA116-060154
Název projektu: S Erasmem+ k lepší perspektivě
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2019
Dokončení: 31/10/2021
Délka projektu (v měsících): 29
Přidělený grant: 99 794 €

Souhrnná informace o projektu:

Projektem „S Erasmem+ k lepší perspektivě“, se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a naplňuje tak své vize Evropské internacionalizační strategie.

 Jedním z klíčových strategických cílů školy je další systematické rozvíjení mezinárodní spolupráce, které vede ke zvyšování odborných i jazykových kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Tato organizace je v současnosti jedinou školou ve Zlínském kraji, která obdržela za své aktivity Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1.

Mezi hlavní priority školy patří - mobilita žáků a pedagogických pracovníků, modernizace obsahu vzdělávacích programů, metod výuky a rozvoj strategického partnerství mezinárodní spolupráce. Mezinárodní prestiž školy se nyní zvyšuje ještě zapojením dalšího partnera APLICAPROPOSTA LDA z Portugalska.

V rámci Výzvy 2019 Erasmus+ se odborných stáží zúčastní 30 žáků z 5 různých profesí (Autotronik, Gastronomie, Instalatér, Mechanik, seřizovač a Podnikatel s výučním listem Cukrář), 2 absolventi školy v programu Erasmus Pro, 3 pracovníci - odborní učitelé v rámci svého profesního rozvoje a doprovodné osoby.

Stáže budou realizovány v těchto zemích

  1. Německo – Chemnitz
  2. Velká Británie - Plymouth
  3. Portugalsko – Braga

Účastníci stáží obdrží ECVET v rámci jednotlivých aktivit, pod vedením zkušených německých, anglických a portugalských odborníků. Odborné praxe budou zajištěny na pracovištích a ve firmách, které jsou moderně vybaveny. Rozvoj mobilit jak u žáků, tak učitelů přispívá k prohloubení jejich dovedností a zkušeností potřebných k úspěchu v mezinárodní konkurenci a to bez ohledu na to, rozhodnou-li se studijně nebo profesně působit v České republice či v zahraničí.

1. běh (říjen, listopad 2019) - Německo – Chemnitz, stážisté oboru Autotronik

Tito žáci budou nejprve absolvovat německou autoškolu Fahrschule Thomas Hanske, pod vedením instruktora získají teoretické a praktické školení řidičů vysokozdvižných vozíků. Úspěšné absolvování kurzu zajistí stážistům Mezinárodní řidičské oprávnění - Obsluha vysokozdvižných vozíků, dle ČSN 26 88 05 Zákoníku práce v § 134b. V další části stáže budou žáci pracovat v dílnách, naučí se seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, zjišťovat technický stav vozidel, seznámí se s funkcí týkající se měření emisních hodnot.

2. běh (únor, březen 2020) – Velká Británie – Plymouth, stážisté oboru Instalatér

Instalatéři se zaměří na montáž a sestavení otopné soustavy složené z pokládky podlahového vytápění a jednoduchého rozvodu, za použití lisovaných a pájených spojů. Následně se naučí montáž a zapojování vnitřního rozvodu vody a kanalizace k zařizovacím předmětům, spojování rychlospojkami, napojení se na zdroj teplé vody a osazení speciálních výtokových armatur.

3. běh (červen, červenec 2020) – Portugalsko – Braga, Mechanik seřizovač, Podnikatel s výučním listem Cukrář

Mechanici budou pracovat ve strojírenských firmách na NC a CNC strojích, s výsledným zhotovením obrobku dle výkresu. Naučí se programovat a obsluhovat obráběcí stroje, navrhovat součástky za pomocí špičkového softwaru. Podnikatelé, s výučním listem Cukrář budou pracovat ve vybraných portugalských podnicích, zaměří se na technologické zpracování tradičních cukrářských výrobků, seznámí se výrobou Pasteis de Nata, Ovos moles, Pudim flan, Arroz doce.

Vzhledem k tomu, že žáci budou pracovat na různých pracovištích, v podnicích, provozovnách a stáž budou absolvovat i žáci nezletilý, nad kterými je škola povinna vykonávat neustálý náležitý dohled, bude nezbytná přítomnost doprovodných osob. Rovněž je přihlédnuto k velikosti pracovních skupin, různorodosti jednotlivých oborů pro výkon stáže.

Škola přispěje na mobilitu prostřednictvím nadačního fondu a podpoří každého žáka, stážistu 1 000 Kč. Příspěvek bude určen na úhradu reprezentativního pracovního oděvu, který bude opatřen nášivkami vlajek ČR, EU a vlajkami země našich partnerů.

Individuální oborovou stáž V Německu, Velké Británii a Portugalsku, v rámci aktivity A2 (Profesní rozvoj odborných učitelů) budou absolvovat 3 odborní učitelé profesí - auto, stavební a strojírenství. Učitelé se zaměří na odbornou výuku, příklady dobré praxe, seznámí se středním vzděláváním partnerských zemí EU. Nové kompetence učitelů budou využity při začlenění do školních vzdělávacích programů u odborných předmětů.

Dlouhodobou tříměsíční stáž v německém Chemnitz, určenou pro absolventy školy v rámci aktivity Erasmus Pro vykonají 2 absolventi školy oboru Gastronomie. Odborný rozvoj těchto stážistů bude realizován v proslulých saských provozovnách. U absolventů školy dojde k jejich posílení profesionalizace, zvýšení kvalifikace a k prohloubení dovedností a zkušeností potřebných k jejich úspěchu v mezinárodní konkurenci.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.