Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020
Registrační číslo: 2020-1-CZ01-KA116-077782
Název projektu: Stážistou s Erasmem
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/09/2020
Dokončení: 31/08/2022
Délka projektu (v měsících): 24
Přidělený grant: 106 450 €

Souhrnná informace o projektu:

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Vize Evropské internacionalizační strategie, které si organizace stanovila, jsou následující:

  1. Mobilita žáků a pedagogických pracovníků.
  2. Modernizace obsahu vzdělávacích programů a metod výuky.
  3. Rozvoj strategického partnerství mezinárodní spolupráce.

V souvislosti s Výzvou pro rok 2020 Erasmus+ se odborných stáží zúčastní 30 žáků z 6 různých profesí (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Kuchař číšník, Cukrář, Mechanik, seřizovač a Podnikatel). Dlouhodobou zahraniční mobilitu v programu Erasmus Pro budou absolvovat 2 absolventi školy s oborovým zaměřením Autotronik. V rámci profesního rozvoje pracovníků vycestuje 5 pedagogů z teorie, praxe a managementu školy.

Zahraniční praxe jsou zajištěny na pracovištích a ve firmách, které jsou moderně vybaveny a budou realizovány v těchto zemích:

1. Německo – F+U Sachsen Chemnitz

První běh mobility je plánován na podzim 2020. Stáž budou absolvovat žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. Tito žáci budou pracovat v dílnách, naučí se seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, zjišťovat technický stav vozidel, seznámí se s funkcí týkající se měření emisních hodnot. Druhá polovina stáže je zaměřena na absolvování autoškoly Fahrschule Thomas Hanske, kdy pod vedením instruktora stážisté získají teoretické a praktické školení řidičů vysokozdvižných vozíků. Úspěšné absolvování kurzu jim zajistí Mezinárodní řidičské oprávnění - Obsluha vysokozdvižných vozíků, jež je v souladu s ČSN 26 88 05 Zákoníku práce.

2. Velká Británie - Dudley College of Technology

Druhý běh zahraniční mobility se uskuteční na jaře roku 2021. Stážisté gastronomických oborů Kuchař, číšník a Cukrář budou pracovat v Hotelu Management Dudley, kde se pod vedením anglických odborníků naučí nové postupy a technologické zpracování surovin se zaměřením na tradiční anglické pokrmy a cukrářské výrobky, včetně jejich správného servírování.

3. Portugalsko – APLICAPROPOSTA LDA, Braga

Třetí běh bude realizován v červnu roku 2021, kdy stážisté studijního oboru Podnikatel budou pracovat ve vybraných portugalských organizacích a zaměří se na podnikatelské prostředí a management úspěšných firem. Podnikatelé se budou věnovat velmi aktuálnímu globálnímu tématu podnikové ekologie, zaměří se na zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu, na zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí.

Mechanici seřizovači budou pracovat ve strojírenských firmách na NC a CNC strojích, s výsledným zhotovením obrobku dle výkresu. Naučí se programovat a obsluhovat obráběcí stroje, navrhovat součástky za pomocí špičkového softwaru.

Všichni stážisté v jednotlivých zemích budou absolvovat tematické odborné exkurse, které přispějí k jejich odbornému rozvoji. Praxe budou probíhat pod vedením zkušených německých, anglických, portugalských odborníků a po splnění ECVET obdrží stážisté certifikáty od přijímací organizace.
Vzhledem k různorodosti jednotlivých skupin a tomu, že stáž budou absolvovat i žáci nezletilý, nad kterými je škola povinna vykonávat neustálý náležitý dohled, je na místě nezbytná přítomnost doprovodných osob. Tyto osoby zároveň zajistí žákům i jazykovou výpomoc.

Škola se prostřednictvím Evropské internacionalizační strategie zavázala spoluúčasti, kdy z reservního fondu tvořeného z darů přispívá na mobilitu každého stážisty 1000 Kč, na úhradu jeho reprezentativního pracovního oděvu, jež je opatřen nášivkami vlajek ČR, EU a vlajkami země našich partnerů.

Individuální oborovou stáž V Německu, Velké Británii a Portugalsku, v rámci aktivity A2 (Profesní rozvoj odborných učitelů) zaměřenou na poznávání vzdělávací procesů ve středním vzdělávání bude absolvovat 5 zaměstnanců, z toho 4 odborní učitelé profesí (2 auto obory, 1 gastronomie a 1 strojírenství) a také ředitel školy, který se zaměří na příklady dobré praxe našeho nového vysoce kvalifikovaného partnera Dudley College, jež byl inspekcí OFSTED hodnocena jako „vynikající“ a řadí se mezi opory regionální, globální a národní ekonomiky v Anglii.

Dlouhodobou tříměsíční stáž v německém Chemnitz, určenou pro absolventy školy v rámci aktivity Erasmus Pro vykonají 2 absolventi školy oboru Autotronik s cílem posílit svou profesionalitu, prohloubit dovednosti a zkušenosti vedoucí k úspěchu začínajícího odborníka na trhu práce.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2019

Rok výzvy: 2019

Projektem „S Erasmem+ k lepší perspektivě“, se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a naplňuje tak své vize Evropské internacionalizační strategie.